Bemutatkozás

A DR. SZÜCS ÜGYVÉDI IRODA alapítását a Pécsi Ügyvédi Kamara 2006. október hó 2. napjától kezdődő hatállyal engedélyezte és vette nyilvántartásba. Az Iroda egyszemélyes ügyvédi irodaként működik Pécs belvárosában, alapító tagja dr. Szücs Orsolya Georgina ügyvéd, európajogi szakjogász. Az Iroda a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületénél rendelkezik felelősségbiztosítással.

Az Iroda a megbízhatóság jegyében, pontos és korrekt együttműködés keretében, sikerorientált szemlélettel teljesíti megbízásait, célja az ügyfelek elégedettsége és a jogviták megnyugtató lezárása.     

Az Ügyvédi Iroda a polgári, gazdasági-társasági és közigazgatási jog körében látja el munkáját, így különösen a gazdasági élet és a magánszféra szereplőinek viszonyában felmerülő szerződések és egyéb okiratok véleményezése és szerkesztése, peres és nemperes eljárásokban jogi képviselet; gazdasági élet szereplőinek állandó jogi képviselete, gazdasági társaságok alapítási és változásbejegyzési eljárása, tőkeemelés és leszállítás, társaságok átalakulása és megszüntetése; alapítványok, egyesületek alapítása és képviselete; társasházak alapítása és képviselete, ingatlanokat érintő jogügyletek  lebonyolítása körében áll az Ügyfelek szolgálatában.

Az Ügyvédi Iroda rendelkezésére állnak mindazok a technikai eszközök, szoftverek, adatbázis-hozzáférési jogok, amelyek szükségesek lehetnek egy jogügylet biztonságos, kulturált, gyors és költségkímélő lebonyolításához.