Munkatársak

Dr. Szücs Orsolya Georgina, irodavezető ügyvéd

A Pécsi Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Karán szereztem diplomát 2002. évben. Ügyvédjelölti tevékenységem mellett 2002/2003-2004/2005 akadémiai években posztgraduális tanulmányokat folytattam szintén a PTE Állam- és Jogtudományi Karán, majd 2005. évben európajogi szakjogász szakképzettséget szereztem. 2006. évben jogi szakvizsgámat jeles eredménnyel letettem és ugyanebben az évben ügyvédi irodát alapítottam. A 2013/2014 és 2014/2015 akadémiai években ismét posztgraduális tanulmányokat folytattam az ELTE Jogi Továbbképző Intézeténél, ahol a közbeszerzési szakjogász képzésen abszolutóriumot szereztem. Német nyelvből középfokú állami nyelvvizsgával, jogi szakágazatban felsőfokú intézményi záróvizsgával, olasz nyelvből nemzetközi felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezem, és kezdő szinten beszélek angolul.

 

dr. Fulmerné dr. Csuti Emese

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szereztem jogi diplomát 2017. évben. Egyetemi tanulmányaim során érdeklődésem középpontjába a munkajog illetve a polgári jog, társasági jog, cégjog és az öröklési jog került. Másodévtől a Közigazgatási Jogi Tudományos Diákkörnek voltam tagja. Az ügyvédi irodában folytatott munkám során elsősorban cégjogi, ingatlanjogi, illetve polgári, családjogi ismereteket sajátítok el, közreműködöm az iroda peres és peren kívüli eljárásaiban, ügyvitelében, ügyfelekkel történő egyeztetésekben. Angol nyelvből államilag elismert „C” típusú középfokú nyelvvizsgával, valamint államilag elismert „C” típusú alapfokú jogi- és közigazgatási szaknyelvi vizsgával rendelkezem. Kezdő szinten beszélek olaszul, melyet az ügyvédjelölti tevékenységem mellett szeretnék jobban elsajátítani.